Bokningsvillkor

Vad du behöver veta innan du bokar

Bokningsvillkor

Vad du behöver veta innan du bokar

Följande bokningsvillkor för privatpersoner är tillämpliga på alla våra kurser, guidade turer eller för aktiviteter på egen hand med hyrd utrustning.

Bokning och betalning

• Bokning av de flesta av våra aktiviteter sker online. De aktiviteter som inte är bokningsbara online kan bokas via telefon eller e-post.
• Bokning av alla våra arrangemang är bindande, oavsett på vilket sätt bokningen sker.
• När du bokar betalar du hela beloppet (vissa undantag, se nedan). När betalningen kommit oss tillhanda är din bokning definitiv och utrustning / plats reserverad.
• Vissa aktiviteter (resor) kan ha en anmälningsavgift, som är en delbetalning av resans totalpris. En anmälningsavgift betalas inte tillbaka vid avbokad resa.

Avbokning

• Vid avbokning mer än 30 dagar före avresa återbetalas hela beloppet, minus en administrationsavgift på 10% av den totala kostnaden, eller minst 100 SEK.
• För avbokningar 7-30 dagar före avresa återbetalas 50% av den totala kostnaden.
• Vid avbokning mindre än 7 dagar före avresa sker ingen återbetalning.
• Alla avbokningar ska göras via e-post.

Ansvar och försäkring

• Deltagande i alla aktiviteter med Upplevelsebolaget, samt för aktiviteter med hyrd utrustning, sker på egen risk.
• Vid guidade aktiviteter (turer och kurser) omfattas du som deltagare av Upplevelsebolagets ansvars- och olycksfallsförsäkring. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar vad din egen försäkring gäller för.
• Du är ersättningsansvarig för skador på eller stöld av hyrd utrustning.
• Upplevelsebolaget har inga försäkringar som du kan utnyttja vid hyra av utrustning. Kontrollera om din hemförsäkring gäller vid skador eller förlust av hyrd utrustning.
• Kajaker och annan utrustning skall återlämnas väl rengjord. Du hittar tvättmöjligheter hos oss.
• Om du väljer att låta oss göra rent utrustningen debiterar vi 300 kr. per person. Det är också vad vi debiterar om utrustningen inte är tillräckligt väl rengjord. Vi vill gärna att nästa kund ska få ren och väl fungerande utrustning.
• För aktiviteter på vattnet krävs att du är simkunnig.
• Du använder alltid flytväst när du paddlar kajak eller hjälm när du cyklar mountainbike. Det gäller också för aktiviteter med hyrd utrustning.
• Du meddelar oss planerad färdväg.
• Du ansvarar för att alla aktiviteter sker i enlighet med gällande lagar och bestämmelser (sjöregler, vägregler, allemansrätt) .
• Blir du försenad meddelar du oss i så god tid som möjligt.

Förändrad eller inställd aktivitet

• Ett program för en guidad aktivitet utomhus är aldrig annat än en preliminär plan. Yttre förutsättningar (väder, vind, nederbörd, snö- och isförhållanden) bestämmer vad vi kan genomföra och inte. Vi förbehåller oss rätten att förändra aktivitetens innehåll och geografiska plats, för att garantera ett säkert arrangemang, och bästa möjliga upplevelse utifrån rådande förutsättningar.
• Vi förbehåller oss rätten att av säkerhetsskäl ställa in en planerad aktivitet. Att ställa in en aktivitet är ett beslut helt förbehållet Upplevelsebolaget.
• Vi förbehåller oss rätten att ställa in en planerad aktivitet om deltagarantalet blir för litet.
• Vid aktivitet som ställs in av oss återbetalas hela kostnaden för aktiviteten.
• Vi står inte för eventuella merkostnader (logi, resa m.m.) som en kund eventuellt kan ådra sig vid inställd aktivitet.