Tillgänglighet

Välkommen världen!

Tillgänglighet

Välkommen världen!

Vi gillar världen. Alla som arbetar för Upplevelsebolaget har spenderat en stor del av sitt liv och sina resurser för att upptäcka och uppleva vår planet. Vi älskar mångfalden, variationen och överraskningarna. Vi gillar varmt och kallt, högt och lågt, sött och salt, svart och vitt. Och allting där emellan.

Vi gillar också när världen besöker oss. Att få besök av gäster med olika etnicitet, hudfärg, kön eller sexuell läggning, olika språk, olika typer av funktionshinder, olika politiska åsikter, religiös tro eller social status gör vårt jobb och vår verksamhet mer intressant, mer utbildande och mer perfekt. Roligare helt enkelt.

Så välkomna till Upplevelsebolaget, alla olika representanter för världen!

Alla kanske inte kan delta i allt vi gör. En speciell funktionsvariation kanske är ett hinder för att klättra, paddla eller cykla mountainbike? Om du har en funktionsvariation, en allergi, en religiös tro eller något annat som kan påverka förutsättningarna för ett besök hos oss, så ta gärna kontakt med oss. Vi tror att du känner till dina eventuella begränsningar bäst själv. Prata med oss så kan vi diskutera en passande aktivitet och hur vi bäst hanterar alla praktiska detaljer för att du skall kunna vara med och ha en fantastisk upplevelse.